Websites

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

จ.สุโขทัย 64120 ประเทศไทย

หมอดูทายแม่นๆ นักโหราศาสตร์ Astrologer ให้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก โอนเงินล่วงหน้าเข้าธ.กสิกรไทย 233-228-6407 ในนาม Adisorn Nittayajarn ให้บริการทางโทรศัพท์ในเวลา 08.00 น. - 20.00 น. ที่เบอร์โทรศัพท์ Dtac_081-533-3529, Ais_093-240-0151, True 096-881-7811

Contact Me